Peloponnes - Mani

Kardamili
Stoupa
Agios Nikolaos
Dirosgrottene
Kapp Tenaro

Peloponnes er den store halvøya sydvest for Aten, skilt fra resten av fastlandet med Korintkanalen.

Korintkanalens historie.
Korintkanalen går mellom Korintbukta og Saroniabukta i Egeerhavet. Den skjærer gjennom det smale Korinteidet som skiller halvøya Peloponnes fra fastlandet. Kanalen er 6,3 kilometer lang, 21 m bred og 8 meter dyp. Den ble bygget mellom 1881 og 1893, og ble første gang tatt i bruk 25. juli 1893.

Flere av antikkens herskere drømte om å bygge en kanal gjennom Korinteidet. Den første som foreslo et slikt prosjekt var tyrannen Periander på 600-tallet f.Kr.. Han ga opp prosjektet på grunn av tekniske vanskeligheter, og bygget i stedet en enklere og mindre kostbar dravei for båter over land, kalt Diolkos. I henhold til en annen teori fryktet Periander at en kanal ville frata byen Korint rollen som et dominerende handelssenter. Restene av Diolkos kan fremdeles ses ved siden av dagens kanal

Historikeren Sveton forteller at også Julius Cæsar (48 til 44 f.kr.) foreslo en kanal gjennom eidet. Han ble imidlertid myrdet før han fikk fullført sine planer.

Den romerske keiseren Nero (54–68 e.kr.) kom så langt som til å starte på gravearbeider, og sto selv for det første slaget med hakken, og fjernet selv den første kurven med jord, men prosjektet ble forlatt da han døde like etter. Den romerske arbeidsstyrken, som besto av 6000 jødiske krigsfanger begynte å grave 40–50 meter brede grøfter fra hver side, mens en tredje gruppe i midten boret dype sjakter for å teste kvaliteten på berggrunnen (sjaktene ble gjenbrukt i 1881 i samme hensikt). Ettersom dagens kanal følger samme trasé som Neros finnes det få eller ingen rester av den.

I nyere tid startet forsøkene på å bygge en kanal på 1870-tallet, etter åpningen av Suezkanalen. Et fransk selskap fikk oppdraget med å bygge den, men på grunn av finansielle vanskeligheter stoppet selskapet arbeidet etter at bare de to endene var utgravd. I 1881 ble endelig de to ungarske arkitektene István Türr og Béla Gerster, som også hadde vært involvert i de tidlige kartleggingsarbeidene til Panamakanalen, hyret for å planlegge en ny kanal. Et gresk selskap ledet av Andreas Syngros tok til slutt over prosjektet og fullførte det i 1893.

Reisen dit:
Det er flere måter å reise til Mani-området på:
Lilleput reiser har ukentlige avganger til Kalamata i sommersesongen.
OBS!! Lilleput opphørte etter sesongen 2016.
Apollo overtar reisene til Peloponnes fra sesongen 2017 - samme bosteder som Lilleput🙂🙂🙂

Du kan også reise via Aten:
Det går innenriksfly til Kalamata deler av året, se her.
Du kan også reise videre med buss/tog/bil:
Med buss:
Ta ekspressbuss X93 direkte fra flyplassen til Terminal A Kifissou i Aten, hvor bussene til Kalamata (og øvrige Peloponnes) går fra.
Det går busser til Kalamata daglig.

Med tog/buss:
Ta toget (Suburban rail) direkte fra flyplassen til Korint – og buss videre (samme buss som kommer fra Aten). Bussterminalen v/Korint hvor bussene til Kalamata stopper heter Izmoz og ligger en kort taxitur fra togstasjonen.

Med bil:
Leier du bil på flyplassen kan du kjøre rett ut på motorveien. Det er nå ( fom. 2013) motorvei hele veien til Kalamata.